Poziv za podnošenje ponuda JNMV 3-2016

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – Izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade Elaborata i izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na lokaciji transfer stanice u Kanjiži i reciklažnog dvorišta u Novom Kneževcu JNMV br. 3/2016

Poziv za podnošenje ponuda

Konursna dokumentacija JNMV 3-2016