Javna nabavka male vrednosti – Nabavka opreme za vozila JNMV 02/19