ЈНМВ 6/2016 – УСЛУГА ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА И ИЗДАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ПАСОША