Javna nabavka usluga 8/2016 – Tehnički pregled transfer stanica