JAVNA NABAVKA – Nabavka opreme za tehnološko-tehničko osposobljenja uređaja za prečišćavanje procednih voda (Reverzna osmoza) JN 04/21