Jавна набавка мале вредности – Услуга осигурања ЈНМВ 07/20