Javna nabavka male vrednosti – Usluga osiguranja JNMV 07/20