Javna nabavka male vrednosti – usluga osiguranja JNMV 01/19