Javna nabavka male vrednosti – Servisiranje vozila JNMV 09/20