Javna nabavka male vrednosti – Servisiranje vozila JNMV 06/20