Јавна набавка мале вредности – Одржавање мобилне опреме ЈНМВ 08/20