Javna nabavka male vrednosti – Nabavka opreme za vozila partija 2 – JNMV 03/19