Javna nabavka JNMV 1/17 – nabavka usluga obezbeđenja