Javna nabavka JNMV 02/17 – nabavka usluga obezbeđenja