Јавна набавка добара ЈН 03/17 – ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА