Javna nabavka dobara JN 03/17 – OPREMA ZA CENTRE ZA SAKUPLJANJE OTPADA