25. juna 2021.

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљења уређаја за пречишћавање процедних вода (Реверзна осмоза) JN 04/21

29. juna 2020.

Jавна набавка мале вредности – Услуга осигурања ЈНМВ 07/20

20. maja 2020.

Jавна набавка мале вредности – Aнализа и мониторинг животне средине ЈНМВ 05/20

27. novembra 2019.

Јавна набавка електричне енергије ЈН 04/19

29. oktobra 2019.

Јавна набавка мале вредности – Набавка опреме за возила ЈНМВ 02/19

18. oktobra 2019.

Јавна набавка услуге физичког обезбеђења објеката ЈН 02/19

23. marta 2018.

Јавна набавка мале вредности добра – погонско гориво за службена возила ЈНМВ 02/18

6. marta 2018.

Јавна набавка услуге обезбеђења објеката на трансфер станицама и у центрима за сакупљање отпада ЈН 01/18

8. septembra 2017.

Јавна набавка услуге обезбеђења објеката ЈНМВ 4/2017

7. juna 2017.

Јавна набавка ЈНМВ 1/17 – набавка услуга обезбеђења

30. decembra 2016.

Јавна набавка услуга 8/2016 – Технички преглед трансфер станица

17. novembra 2016.

ЈНМВ 6/2016 – УСЛУГА ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА И ИЗДАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ПАСОША

18. juna 2016.

Позив за подношење понуда JНMВ 3-2016

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – Извођење детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу ЈНМВ бр. 3/2016

Позив за подношење понуда

Конурсна документација ЈНМВ 3-2016