25. juna 2021.

JAVNA NABAVKA – Nabavka opreme za tehnološko-tehničko osposobljenja uređaja za prečišćavanje procednih voda (Reverzna osmoza) JN 04/21

23. marta 2018.

Javna nabavka male vrednosti dobra – pogonsko gorivo za službena vozila JNMV 02/18

8. septembra 2017.

Javna nabavka usluge obezbeđenja objekata JNMV 4/2017

18. juna 2016.

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 3-2016

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – Izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade Elaborata i izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na lokaciji transfer stanice u Kanjiži i reciklažnog dvorišta u Novom Kneževcu JNMV br. 3/2016

Poziv za podnošenje ponuda

Konursna dokumentacija JNMV 3-2016