Тромесечни извештај о реализацији програма пословања за 2015. годину – III квартал