Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja IV kvartal 2015.g.