Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања IV квартал 2015.г.