Tromesečni izveštaj o realizaciji programa poslovanja 4 kvartal