Тромесечни извештај о реализацији програма пословања 4 квартал