Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2018