Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2019