Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2019