Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања II квартал