Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2018