Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал