Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2018