Извештај о степену реализације програма за 2016. годину