Izveštaj o stepenu realizacije programa za 2016. godinu