Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину