Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2019. godinu