Извештај о степену реализације програма пословања за 2018. годину