Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2018. godinu