Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2017. godinu