Извештај о степену реализације програма пословања за 2017. годину