Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu