Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu