Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja društva za 2016. godinu