Izgrađeni centri za sakupljanje otpada

Radovi na centrima za sakupljanje otpada u Malom Iđošu, Novom Kneževcu i Čoki uspešno su privedeni kraju tokom marta 2017. godine.

 

U Malom Iđošu, centar za sakupljanje otpada se nalazi na opštinskoj parceli u blizini puta Mali Iđoš – Lovćenac, udaljenoj 1,5 km od periferije naselja i 400 metara vazdušnom linijom od prvih kuća. Centar za sakupljanje optada u Čoki, nalazi se u seoskoj zoni, udaljen 100 m od puta br. 112, Čoka – Crna Bara,  400 m od periferije naselja i 400 m vazdušnom linijom od prvih kuća. U Novom Kneževcu, centar je izgrađen na lokaciji koja se naslanja na postojeću opštinsku deponiju u seoskoj zoni, na putu br. 112 Novi Kneževac – Srpski Krstur, udaljenoj tri kilometra od periferije naselja i dva kilometra vazdušnom linijom od prvih kuća. Umesto sadašnjih atarskih puteva, potrebno je izgraditi pristupne puteve do sva tri centra za sakupljanje otpada.

 

Ovi centri imaju veoma važnu ulogu u razvoju primarne selekcije jer postoje različite vrste otpada koje zbog veličine nije moguće odlagati u standardne kante i kontejnere, kao i vrste otpada koje zbog njihovih osobina nije poželjno odlagati zajedno sa ostalim komunalnim i reciklabilnim otpadom. Zato su u opštinama u kojima ne postoje trancfer stanice u okviru kojih su izgrađeni i prostori za prikupljanje ove vrste otpada, izgrađeni zasebni centri dostupni građanima za redovno odlaganje ambalažnog, kabastog, opasnog i drugog otpada.

 

Planirani su za sakupljanje posebnih tokova otpada koji su najzastupljeniji u domaćinstvima, kao što su papir i karton, plastika i PET ambalaža, staklo, metal, tekstil (npr. kabasti dušeci i sl.), obrađeno drvo, električni i elektronski otpad u koje spadaju bela tehnika, kućni aparati, računari, mobilni telefoni, zatim građevinski otpad iz domaćinstava, otpadne gume i ulja, fluorescentne cevi, ambalaža od kućne hemije, boja i lakova i drugo.

 

Zasebni centri su rezervisani za otpad koji dopremaju građani i neće služiti za prihvat otpada koje organizovano sakupljaju komunalna preduzeća. Selekcija otpada u ovim centrima će imati preventivni karakter radi sprečavanja prisustva neželjenih elemenata u primarno selektovanom otpadu, što bi moglo da utiče na preuzimanje otpada od strane operatera i prerađivača, ali i da bi se sprečilo mešanje opasnog i neopasnog otpada.

 

Kontejneri za otpad će se periodično prazniti ili direktnom predajom ovlašćenim operaterima ili privremeno skladištiti u Regionalnom centru za upravljanje otpadom, dok se ne preda operaterima sa odgovarajućom licencom za dalji tretman ovih vrsta otpada.

 

Predviđeno je da centri u Čoki, Malom Iđošu i Novom Kneževcu, rade jedanput nedeljno po unapred utvrđenom rasporedu za svaku opštinu, dok će u ostalim opštinama raditi svakog radnog dana, kao i trensfer stanice u okviru kojih se nalaze.

 

Troškove radova na izgradnji ovih centara za sakupljanje otpada su finansirale jedinice lokalnih samouprava.

 

DSCN0133 DSCN0134 DSCN0135