Посета Регионалног центра за управљање отпада у Бикову у оквиру „ЕУ зеленог дана у Суботици“