Poseta Regionalnog centra za upravljanje otpada u Bikovu u okviru „EU zelenog dana u Subotici“