Изградња Регионалног центра за управљање отпадом септембар 2018. године