ЕУ подршка

Имплементацијом пројекта Европске уније “Изградња регионалне депоније у Суботици”, у Србији ће први пут бити примењен целовити систем коначног збрињавања комуналног отпада према директивама Европске уније и у складу са стратегијом за управљање отпадом 2010-2019 Републике Србије.
 
Изградња Регионалне депоније за Суботички регион представља почетак новог концепта у управљању отпадом који подразумева да се отпад више не посматра као оптерећење, већ као озбиљан ресурс, као и у земљама чланицама Европске уније.
 
Усвајање стандарда, нови приступ поступању са отпадом и изградња регионалног система за управљање отпадом ће омогућити ревалоризацију економске вредности отпада и обезбедити највише стандарде заштите здравља људи и животне средине.
 
Оквирна вредност пројекта је 24,35 милиона евра. Финансијска подршка ЕУ, у износу од 20,15 милиона евра (83%), усмерена је на изградњу инфраструктуре и јачање капацитета регионалног предузећа и локалних јавних комуналних предузећа у Суботичком региону. Влада Републике Србије учествује у реализацији инвестиције са 3,2 милиона евра (13%), док ће укупно милион евра (4%) бити издвојено из буџета Града Суботице и општина Региона.
 
Изградња се спроводи кроз три ЕУ пројекта намењена наџору и техничкој подршци, изградњи комплекса Регионалне депоније и изградњи три трансфер станице у Региону и уз финансијску подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине и јединица локалних самоуправа Региона.