EU podrška

Implementacijom projekta Evropske unije “Izgradnja regionalne deponije u Subotici”, u Srbiji će prvi put biti primenjen celoviti sistem konačnog zbrinjavanja komunalnog otpada prema direktivama Evropske unije i u skladu sa strategijom za upravljanje otpadom 2010-2019 Republike Srbije.
 
Izgradnja Regionalne deponije za Subotički region predstavlja početak novog koncepta u upravljanju otpadom koji podrazumeva da se otpad više ne posmatra kao opterećenje, već kao ozbiljan resurs, kao i u zemljama članicama Evropske unije.
 
Usvajanje standarda, novi pristup postupanju sa otpadom i izgradnja regionalnog sistema za upravljanje otpadom će omogućiti revalorizaciju ekonomske vrednosti otpada i obezbediti najviše standarde zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
 
Okvirna vrednost projekta je 24,35 miliona evra. Finansijska podrška EU, u iznosu od 20,15 miliona evra (83%), usmerena je na izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnog preduzeća i lokalnih javnih komunalnih preduzeća u Subotičkom regionu. Vlada Republike Srbije učestvuje u realizaciji investicije sa 3,2 miliona evra (13%), dok će ukupno milion evra (4%) biti izdvojeno iz budžeta Grada Subotice i opština Regiona.
 
Izgradnja se sprovodi kroz tri EU projekta namenjena nadžoru i tehničkoj podršci, izgradnji kompleksa Regionalne deponije i izgradnji tri transfer stanice u Regionu i uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i jedinica lokalnih samouprava Regiona.