Ekološki svesni mladi – Poseta 6. razreda OŠ „Šečenji Ištvan“ iz Subotice

Učenici 6. razreda OŠ „Sečenji Ištvan“ iz Subotice, 21.09.2021. godine posetili su Regionalni centar za upravljanje otpadom u sklopu nagradne ekskurzije uz pratnju nastavnice nemačkog jezika,  Marija Margit.

Deci je kratkom prezentacijom predstavljen proces, koji komunalni otpad prolazi nakon ulaska autosmećara na lokaciju Regionalnog centra za upravjanje otpadom u Bikovu. Nakon kratke uvodne prezentacije, učenici su posetili postrojenje za separaciju komunalnog otpada, kompostanu i telo sanitarne deponije. Usput su od strane stručnog saradnika, imali mogućnost da upoznaju svaki deo procesa koji se odvija u svakom od postrojenja.

Đaci su usput ispričali svoje navike razdvajanja otpada u svojim domovima i kompostiranja u svojim dvorištima, a takođe su izneli svoje ideje i predloge u vezi daljeg smanjivanja nastanka otpada i recikliranja.

LINK: http://deponija.rs/fotografije/ekoloski-svesni-mladi-poseta-6-razreda-os-secenji-istvan-iz-subotice/