Edukacija

Otpad je deo naše svakodnevnice. Najčešće o njemu razmišljamo samo u trenutku kada ga iznosimo iz naših domova i odbacujemo u kantu ili kontejner. Samo ponekad, kada odbacujemo kabasti otpad kao što je stari nameštaj, iznošena odeća, električni otpad ili staklene tegle od zimnice zapitamo se da li bi to ipak nekom bilo korisno.

Bilo bi dobro da promenimo način razmišljanja i da uložimo samo malo truda da o tome razmislimo svakodnevno. U našim kućnim posudama ili kesama uvek ima kartonske ambalaže, raznih plastičnih folija, PET boca, staklene ambalaže, raznih konzervi a najviše otpada od hrane. Ponekad se prosto iznenadimo koliko ga stvaramo u jednom danu.

Očigledno je da sve nabrojano ima upotrebnu vrednost i da je potrebno samo malo truda da naš kućni otpad usmerimo ka pravilnom zbrinjavanju. U tom pogledu svima nam je potrebno da se edukujemo. To u stvari znači da menjamo loše navike. Kao i u svakoj drugoj oblasti, deca i mladi brže i odgovornije prihvataju nova znanja i usvajaju ih u svakodnevnom životu. Oni vrlo brzo postaju naša savest koja nas opominje da se promenimo i posvetimo malo pažnje i otpadu.

Sve aktivnosti koje preduzeće „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica preduzima u pogledu informisanosti i edukacije usmerena su i biće i u budućnosti ka tome da svi građani našeg regiona imaju potrebne informacije o adekvatnom, savremenom načinu zbrinjavanja otpada, o mogućnostima koje su na raspolaganju za održivo upravljanje otpadom, kao i o negativnim posledicama neadekvatnog zbrinjavanja otpada.

Pratite naše edukativne aktivnosti, učestvujte u njima i dostavljajte predloge na info@deponija.rs.