2022

2021

Одлука о усвајању друге измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години

Друга измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години

Одлука о усвајању III Измене Програма пословања за 2021. годину

III Измена Програма пословања за 2021. годину

Одлука о усвајању прве измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2021. години

Прва измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2021. години

Одлука о усвајању прве измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години

Прва измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години

Одлука о усвајању II Измене Програма пословања за 2021. годину

II Измена Програма пословања за 2021. годину

Одлука о усвајању I Измене Програма пословања за 2021. годину

I Измена Програма пословања за 2021. годину

Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години

Посебан програм за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години

Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2021. години

Посебан програм за коришћење средстава из буџета у 2021. години

Одлука о усвајању Програма пословања за 2021. годину

Програм пословања за 2021. годину

2020

Прва измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2020. години

Одлука о усвајању прве измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2020. години

Прва измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2020. години

Одлука о усвајању прве измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2020. години

Одлука о усвајању I Измене Програма пословања за 2020. годину

I Измена Програма пословања за 2020. годину

Програм пословања за 2020. годину

Одлука о усвајању Програма пословања за 2020. годину

Посебан програм за коришћење средстава из буџета у 2020. години

Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2020. години

Посебан програм за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2020. години

Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2020. години